Chrámová oponaOpona.html

Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh,“ Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.

(Jn 8, 54, 56)