Chrámová oponaOpona.html

Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.

(Jn 18, 37)