Chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku (Mt 27, 51), pretože Božie Slovo, ktoré sa stalo Telom, obetovalo telo, syn Dávidov zachránil svet. Ješua — Boh Záchranca.

Na dreve kríža, sa v dreve vracia tam, kde býval vždy, Božie Slovo,Torah je na svojom mieste vo svätyni. A hviezda kráľa Dávida osvetľuje najvznešenejšieho potomka rodu, toho, ktorého predpovedali proroci Izraela. A pod krížom ho potvrdzuje stotník pohanského Ríma: „On bol naozaj Boží Syn.“ (Mt 27, 54)

Chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku

Mt 27, 51

Chrámová opona

Opona_Jn_8.html
Opona_Jn_14_21.html
Opona_Jn_8.html
Opona_Jn_18.html