Evanjelista Matúš otvára pravú stranu kompozície evanjelistov, nových prorokov, Židov, ktorí uverili a potvrdili, že Boh je pravda, láska a milosrdenstvo. „Odpovedajú“ prorokom a potvrdzujú pravdivosť ich predpovedí. Zelené svetlo nádeje svieti z bodu alfa a omega. Grécky text evangelionu je určený vzdelaným Židom aj bežným pohanom. Nádej pre všetkých.


Matúš, mýtnik Lévi, bol ako posledný povolaný za apoštola. Zbohatlík, ktorý všetko zanechal a šiel s Nazaretským. S rovnakým oduševnením a zápalom s akým nasledoval Krista, písal aj svoje evanjelium. Radostnú zvesť o spáse ľudstva, ktorej cenou je bolestivá smrť Božieho služobníka.

Matúš akoby odpovedal Izaiášovi, keď potvrdzuje, že Ježiš nič neodpovedal na krivé obvinenia veľrady a zúrivú krvilačnosť zmanipulovaného davu.

Evanjelista zastavuje príval opovrhnutia a zloby a upriamuje pozornosť na nevinného Baránka.

Ježiš im povedal:„Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky    

vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“

Mt 21, 31

Matúš