A Kristus pokračuje, potvrdzuje sám Seba aj Hebrejom: Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh,“ Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa. (Jn 8, 54, 56)

aj celému ľudstvu:

Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. (Jn 18, 37)


Áno všetci tí mužovia dolu pred svätyňou boli presvedčení o Ňom, pretože im, ktorí milovali Otca, preukázal svoju lásku: A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. (Jn 14, 21)


Chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku (Mt 27, 51), pretože Božie Slovo, ktoré sa stalo Telom, obetovalo telo, syn Dávidov zachránil svet. Ješua — Boh Záchranca.

Na dreve kríža, sa v dreve vracia tam, kde býval vždy, Božie Slovo,Torah je na svojom mieste vo svätyni. A hviezda kráľa Dávida osvetľuje najvznešenejšieho potomka rodu, toho, ktorého predpovedali proroci Izraela. A pod krížom ho potvrdzuje stotník pohanského Ríma: „On bol naozaj Boží Syn.“ (Mt 27, 54)

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Jn 14, 6

Ješua Mešiacha


Ježiš

Kristus