Prorok Ezechiel, ten ktorý bol pastierom svojho ľudu v zajatí, potvrdzuje slová svojho predchodcu Jeremiáša, že Dávid (teda potomok jeho rodu, keďže samotný Dávid žil o päťsto rokov skôr ako prorok) bude pastierom a kniežaťom medzi tými, ktorí prijímajú Boha. Predpovedá Toho, ktorý o sebe samom potvrdil, že je dobrým pastierom a pozná svoje ovce.

Ezechiel poháňa svoje stádo smerom k Pastierovi, ktorého prisľubuje sám Boh a ktorým bude sám Boh.


Vznešený pastier Ezechiel je sám predobrazom kniežacieho pastiera, a tak ako vracia svoj ľud zo zajatia v Babylone, predpovedá, že Boh vyvedie svoje ľudstvo zo zajatia Zlého.

I riekol mi: „Syn človeka, hor’ sa, choď k Izraelovmu domu a hovor k nim mojimi slovami!“

Ez 3, 4

Ezechiel